Radio Drechtsteden is LEGAAL

Radio Drechtsteden is een legale "radio station".  Dit houdt in dat wij voldoen aan de eisen die de Nederlandse Wet stelt aan een Radiostation dat uitzend via Internet

 

 

 

Buma Stemra : Radiodrechtsteden

Sena : SW19n.0100251

 

Auteursrechten 

© 2018 Radio Drechtsteden 

Alle rechten voorbehouden

 website versie : 1.0 

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van  Buma/Stemra en Sena.

Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoeg en/of reproduceren voor eigen oefening,studieof gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

 

 

 

©Copyright 01-09-2018 Radiodrechtsteden - Alle rechten voorbehouden                                                                                                            Ontworpen door DJ-Gerard Webmaster.